V této chvíli čeká město na písemné vyjádření statika, jehož součástí bude návrh opatření a teprve z něj lze vyhodnotit, co bude s letošní sezónou.

Stav podbití pod střechou je bohužel velmi špatný. V loňském roce proběhlo kompletní překrytí celé střechy novou folií tak, aby se předešlo ,,látání po kouskách“. Tento krok byl nutný k zabezpečení chodu a bezpečnosti, jelikož hrozilo zatečení do elektrických zařízení. Vycházelo se ze zprávy a doporučení statika z roku 2013, kde je jako první krok doporučena oprava krytiny. Firma, která realizovala výměnu střešní krytiny, posoudila stav horního bednění střešní konstrukce jako vhodný podklad pro výměnu střešní fólie. Bohužel stav podbití nebyl posouzen, pouze se předpokládalo, vzhledem ke stavu horní části konstrukce, že je rovněž vyhovující.

V jakém stavu je podbití a izolace, bylo zjištěno až po odpadnutí kusu dílce při přípravě na novou sezónu. Průzkumem byl zjištěn špatný stav nosných trámků, zaviněný kondenzující vodou zachycenou v izolační vatě, která podporovala vznik dřevokazných hub. Střecha byla budována v roce 1990 a navržený systém, který je tvořen z dílců, zřejmě nepočítal s posunutím rosného bodu do zakryté části konstrukce a nevyřešil odvětrání ani odvod vysrážené vody. Proto byl přizván statik, aby rozhodl o možných opatřeních a navrhl další postup, ať už se bude jednat o opravy dílčí nebo komplexní.

Pro další rozhodování musí platit zásada – BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM.

Rozhodně se ohrazuji proti nařčení, že se nestaráme o získání dotací na sportoviště. Speciálně na zimní stadion má město schválenou dotaci na opravu technologie chlazení v hodnotě cca 25.000.000 Kč z Operačního programu Životní prostředí a dotačního titulu ,,Snížení environmentální zátěže“. I když byl projekt schválen, bylo určené množství finančních prostředků vyčerpáno, takže čekáme na jejich další přísun do příslušné kapitoly.

V diskusi zmiňovaná dotace z MŠMT je určena i pro města, avšak výrazně zvýhodněni jsou jako žadatelé spolky, takže šance obcí je výrazně snížena – obce získávají při hodnocení malý počet bodů. Máme v této oblasti zkušenost, v loňském roce jsme se pokusili z tohoto titulu získat finanční prostředky na realizaci multifunkčního hřiště u ZŠ TGM a v letošním roce jsme žádost podali na stejné hřiště u ZŠ Butovická.

Bohužel, pokud se trochu zajímáte o sportovní prostředí, jistě víte, že v letošním roce ještě nebylo nic vyplaceno z důvodů manipulací s dotacemi přímo na ministerstvu.

 

 

Petr Odchodnický
místostarosta

AKTUALITY

MŽ+SŽ:
Tréninky na ledě - Sareza, hala II:
Čtvrtek 21.6. 18:00 – 19:00
Pátek   22.6. 17:30 – 18:30
Pátek   29.6. 16:15 – 17:15


Senzace! Studénka neměla stadion, přesto slaví titul a míří do druhé ligy. Článek na webu hokej.cz si můžete přečíst ZDE


NAPSALI O NÁS:
preview
4.6.2018
Krajské hokejové týmy čekají výjezdy do jižních Čech
(více ZDE)


preview
13.3.2018
Studénecký vagón je v cíli! Pokorného celek slaví titul
(více ZDE)


preview
12.3.2018
Hokejisté Studénky mohou už dnes slavit titul
(více ZDE)


preview
9.3.2018
Studénka zlomila prokletí Polárky a vyrovnala...
(více ZDE)


 

Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2014 hc-studenka.cz