Oddílové příspěvky 2022 - 2023

Kategorie Poplatek za měsíc Sezóna 10 měsíců
Přípravka 1. rok nebo 2016 a mladší  300,- Kč 3.000,- Kč
2. třída (ročník 2015) 500,- Kč 5.000,- Kč
3. třída (ročník 2014) 500,- Kč 5.000,- Kč
4. třída (ročník 2013) 600,- Kč 6.000,- Kč
Mladší žáci (ročník 2012 a starší) 600,- Kč 6.000,- Kč
Dorost (ročník 2006 - 2007) 700,- Kč 7.000,- Kč

 

PREFEROVANÁ VARIANTA – platba bankovním převodem:

na účet HC Studénka z. s.. – číslo účtu: 5201301734/0600
Variabilní symbol – rodné číslo hráče (postačí prvních 6 čísel). a do zprávy pro příjemce uvést jméno + datum narození hráče.

Za výběr příspěvků odpovídají trenéři jednotlivých kategorií!!!!

  • výše hráčských příspěvků, příspěvky je možné hradit měsíčně v 10-ti splátkách nebo 1x ročně nejpozději do konce září 2022, případně na 2 splátky kde polovina bude uhrazena do konce září 2022 a druhá polovina do konce roku 2022. Jestliže jsou v oddíle dva a více sourozenců, platí nejstarší 100% poplatků a další sourozenci pouze 50% příspěvku dané věkové kategorie.
  • platba v hotovosti na sekretariátu HCS pouze v mimořádných případech a po předchozí domluvě na tel. č. (+420) 739 030 988 nebo hc.studenka@seznam.cz

a) neuhradí-li hráč (nebo zákonný zástupce) příspěvky ve stanovených termínech, bude mu Výkonným výborem HC Studénka z.s. zastavena činnost v trénincích a soutěžních utkáních.

b) neúčast hráče na trénincích a zápasech, deších jak 60 dní, z důvodu nemoci či zranění jsou příspěvky stanoveny ve výši 50%.

c) platby budou prováděny v pravidelných měsíčních splátkách, viz. výše.

d) tato Pravidla nabývají účinnosti dnem vyhlášení.    

Ve Studénce dne 1. května 2022