Hráčské příspěvky - sezóna 2024/2025:

Dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na rozhodnutí vedení klubu HC Studénka je celková částka za hráčské příspěvky na sezónu 2024/2025 následující:

 
Kategorie
Sezóna 10 měsíců
Přípravka, 1. třída * (ročník 2018 a ml.)
4.000 Kč
2. třída (ročník 2017)
6.000 Kč
3. třída (ročník 2016)
7.000 Kč
4. třída (ročník 2015)
7.000 Kč
Mladší žáci (ročník 2013, 2014)
8.000 Kč
Starší žáci (ročník 2011, 2012)
8.000 Kč
Junioři (ročník 2005, 2006, 2007)
11.000 Kč
*První měsíc zdarma (platí pro začátečníky, nově příchozí hráče od sezóny 2024/25). 
 
Kategorie
Přípravka
2. tř.
3. tř.
4. tř.
junioři
termín zapl./částka   
4.000,-
6.000,-
7.000,-
7.000,-
8.000,-
8.000,-
11.000,-
30.06.2024
1.000,-
1.500,-
2.000,-
2.000,-
2.000,-
2.000,-
2.750,- 
30.09.2024
1.000,-
1.500,-
2.000.-
2.000,-
2.000,-
2.000,-
2.750,- 
31.12.2024
1.000,-
1.500,-
2.000,-
2.000,-
2.000,-
2.000,-
2.750,-
28.02.2025
1.000,-
1.500,-
1.000.-
1.000,- 
2.000,-
2.000,-
2.750,-

V příspěvku je již zahrnuta platba za broušení bruslí, která byla v minulosti vybíraná hotově. Každý hráč má nárok na broušení bruslí 2x do měsíce, a to po celou sezónu 2024 - 2025, tzn. od května 2024 do března 2025.

Hráči platí příspěvky dle kategorie, do které patří ročníkově.

V případě, že hráč hostuje v jiném klubu, platí HP v mateřském klubu (platí pro kategorie 2. třída, 3. třída, 4. třída, 5. třída, 7. třída).

V případě, že bude příspěvek zaplacen jednorázově do termínu 30. 6. 2024 = sleva 1.000 Kč 

V případě, že vedoucí družstva, asistent nebo trenér je zároveň rodič hráče = sleva 50%

V případě 2 a více sourozenců, platí druhý sourozenec poloviční výši příspěvků dané kategorie, třetí případně další sourozenec je zdarma

U žákovských kategorií platí hráč příspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce.

Platba výhradně bankovním převodem na účet HC Studénka z. s. – MONETA MONEY Bank číslo účtu: 5201301734/0600. 

Zajistěte si prosím nastavení Vašich trvalých příkazů od měsíce května 2024. Variabilní symbol – rodné číslo hráče (postačí prvních 6 čísel) a do zprávy pro příjemce uvést jméno hráče.

Neuhradí-li hráč (nebo zákonný zástupce) příspěvky ve stanovených termínech, bude mu Výkonným výborem HC Studénka zastavena činnost v trénincích a soutěžních utkáních.

Neúčast hráče na trénincích a zápasech, delších jak 90 dní, z důvodu nemoci či zranění jsou příspěvky stanoveny ve výši 50 %.


Děkuji za pozornost 

Radek Pobořil
předseda, sekretář HC

Ve Studénce dne 4. května 2024