Oddílové příspěvky na sezónu 2023 - 2024

Kategorie Poplatek za měsíc Sezóna 10 měsíců
Přípravka (škola br., nehrající soutěže) 350 Kč 3.500 Kč
2. třída (ročník 2016) 600 Kč 6.000 Kč
3. třída (ročník 2015) 600 Kč 6.000 Kč
4. třída (ročník 2014) 700 Kč 7.000 Kč
Mladší žáci (ročník 2012, 2013) 700 Kč 7.000 Kč
Junioři (ročník 2004 - 2006) 1.000 Kč 10.000 Kč

Kategorie Přípravka
(nehr. sout.)
2. třída 3. třída 4. třída ml. žáci junioři
termín zapl./částka 3.500 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 7.000 Kč 7.000 Kč 10.000 Kč
20.06.2023 350 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 700 Kč 1.000 Kč
20.07.2023 350 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 700 Kč 1.000 Kč
20.09.2023 350 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 700 Kč 1.000 Kč
20.10.2023 350 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 700 Kč 1.000 Kč
20.11.2023 350 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 700 Kč 1.000 Kč
20.12.2023 350 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 700 Kč 1.000 Kč
20.01.2024 350 Kč 600 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 1.000 Kč
20.02.2024 350 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 700 Kč 1.000 Kč
20.03.2024 350 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 700 Kč 1.000 Kč
20.04.2024 350 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 700 Kč 1.000 Kč

Platby výše uvedených příspěvků se budou hradit dle nasledujících pravidel:

a)    platby budou prováděny ve splátkách, viz platební kalendář,
b)    v příspěvku je již zahrnuta platba za broušení bruslí, která byla v minulé sezóně vybírána hotově. Každý hráč má nárok na broušení bruslí 2x do
        měsíce (poplatek 100 Kč) po celou sezónu 2023 - 2024, tzn. od května 2023 do března 2024,
c)    platbu možno také rozdělit na 2 splátky, kdy první polovina bude uhrazena do 30. 9. 2023 a druhá polovina do 31. 12. 2023,
d)    v případě že bude příspěvek zaplacen jednorázově do termínu 30. 9. 2023 = sleva 1000 Kč,
e)    v případě, že vedoucí družstva je zároveň rodič hráče = sleva 2000 Kč,

f)    v případě 2 a více sourozenců, platí druhý sourozenec poloviční výši příspěvků dané kategorie, třetí případně další sourozenec je zdarma,
g)    u žákovských kategorií platí hráč příspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce. V případě, že hráč přípravky (škola bruslení – nehrající soutěže)             bude zařazen na soupisku 2. třídy, uhradí příspěvky, které jsou určeny pro kategorii 2. třídy počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii
       trénovat,
h)    v případě hráče na zkoušce v jiném klubu hradí po návratu zpět do mateřského klubu příspěvky v plné výši.   

Platba bankovním převodem na účet HC Studénka z. s. – MONETA MONEY Bank číslo účtu: 5201301734/0600
Zajistěte si prosím nastavení Vašich trvalých příkazů od měsíce května 2023

Variabilní symbol – rodné číslo hráče (postačí prvních 6 čísel) a do zprávy pro příjemce uvést jméno hráče.
Neuhradí-li hráč (nebo zákonný zástupce) příspěvky ve stanovených termínech, bude mu Výkonným výborem HC Studénka.
zastavena činnost v trénincích a soutěžních utkáních. Neúčast hráče na trénincích a zápasech, delších jak 60 dní, z důvodu nemoci či zranění jsou příspěvky stanoveny ve výši 50 %.

Ve Studénce dne 2. května 2023